Relacja ze Szkoły Animatora 11-12 października 2019 r.

W dniach 11-12 października 2019 r.w Otorowie w odbyła się pierwsza Szkoła Animatora w tym roku formacyjnym zorganizowana przez Diakonię Fromacji Diakonii. Podczas tego spotkania Iwona i Grzegorz Cyra oraz Daniel Łukowiak podzielili się świadectwem przeżywania wiary oraz bycia animatorem.