Formularz zgłoszeniowy dla animatorów na letnie rekolekcje młodzieżowe

Zgłoszenie

Imię i nazwisko

Dokładny adres

Telefon

E-mail

Data urodzenia:

PESEL:

Kwalifikacje (można uzupełnić później) : (np.kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zaśw. nr ….. wyd. przez PTSM Poznań dnia …… LUB np. nauczyciel, zaświadczenie dyr. Gimnazjum im. …………o zatrudnieniu na czas nieokreślony z dnia 26.06.20……r LUB np. nauczyciel, dokument ukończenia Wydziału Pedagogicznego na UAM z dnia…

Preferencje dotyczące posługi 1:
Oaza Dzieci Bożych – 1 – 17 lipca 2016r., Obra k. WolsztynaOaza Nowej Drogi I° – 1 – 17 sierpnia 2016r., Koszyce Małe, Pogórze KarpackieOaza Nowej Drogi II° – 5 – 21 sierpnia 2016r., Lipinki, Pogórze KarpackieOaza Nowej Drogi III° – 1 – 17 lipca 2016r., Koszyce Małe, Pogórze KarpackieOaza Nowego Życia I° – 5 – 21 sierpnia 2016r., Czarna, BieszczadyOaza Nowego Życia II° – 5 – 21 sierpnia 2016r.Oaza Nowego Życia III° – 5 – 21 sierpnia 2016r., Wrocław

Preferencje dotyczące posługi 2:
Oaza Dzieci Bożych – 1 – 17 lipca 2016r., Obra k. WolsztynaOaza Nowej Drogi I° – 1 – 17 sierpnia 2016r., Koszyce Małe, Pogórze KarpackieOaza Nowej Drogi II° – 5 – 21 sierpnia 2016r., Lipinki, Pogórze KarpackieOaza Nowej Drogi III° – 1 – 17 lipca 2016r., Koszyce Małe, Pogórze KarpackieOaza Nowego Życia I° – 5 – 21 sierpnia 2016r., Czarna, BieszczadyOaza Nowego Życia II° – 5 – 21 sierpnia 2016r.Oaza Nowego Życia III° – 5 – 21 sierpnia 2016r., Wrocław

Rodzaj posługi: animator grupyanimator gospodarzyanimator liturgicznyanimator muzyczny

Warunki zgłoszenia


Formacja podstawowa

ONŻ1st. rok

ONŻ2st. rok

triduum paschalne w formie rekolekcji

ONŻ3st. rok

Przygotowanie do posługi animatora

KODA rok:

Szkoła Animatora:

COM - błogosławieństwo animatorów

ORD

inne

Formacja w minionym roku

uczestnictwo w diecezjalnych dniach wspólnoty (ile razy)

grupa formacyjna w parafii (jaka)

formacja w diakonii (jakiej)

Posługa w ciągu roku:

(Animator grupy- gdzie i jaki stopień, diakonia muzyczna np. przy parafii, posługa ministrancka, lektorska itp.)

Posługa na rekolekcjach (doświadczenia):

(jakich, jaka, kiedy i gdzie może być w przybliżeniu)

KWC

Forma przynależności

jestem członkiem KWC od