8-9 kwietnia 2016 r. Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

Odpowiedzialnych za nasz Ruch z sześciu diecezji (kaliskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, włocławskiej i zielonogórsko-gorzowskiej) przynależących do filii poznańskiej zapraszamy na Jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD) filii poznańskiej 8-9 kwietnia br. Spotkanie odbędzie się w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Wieżowej 2/4 (obok Arcybiskupiego Seminarium Duchownego).
PROGRAM
PIĄTEK,8.04.2016
18:00- kolacja
18:45- EUCHARYSTIA z nieszporami
19:30- spotkanie kręgu filialnego
20:30- spotkanie moderatorów diecezjalnych
Spotkanie odpowiedzialnych za diakonie w filii

SOBOTA,9.04.2016
7:30 – jutrznia
8:00 – śniadanie
9:00 – modlitwa w ciągu dnia i zawiązanie wspólnoty
katecheza
11:00 – kawa, herbata
11:30 – namiot spotkania
12:00 – EUCHARYSTIA
13:00 – obiad
14:00 – kawa, herbata
14:30 – godzina odpowiedzialności:
16:00 – spotkania w grupach diakonijnych
-spotkanie wspólne
17:00- nieszpory
Zakończenie