Oaza Nowego Życia III stopnia 2018

Oaza Nowego Życia III°
17 lipca – 2 sierpnia 2018 r
Lublin
koszt uczestnictwa: 969 zł* (plus koszty dojazdu)

Zgłoszenia na oazy
Zasady zgłoszeń

Na Oazę Nowego Życia III stopnia zaproszeni są uczestnicy, którzy przeżyli ONŻ II stopnia i uczestniczyli w formacji II roku deuterokatechumenatu. Program oazy daje możliwość przeżycia misterium Kościoła jako wspólnoty wspólnot i doświadczenia jego bogactwa. Oaza Nowego Życia III stopnia ma też ukazywać perspektywę dojrzałego życia chrześcijańskiego, które przejawia się między innymi w twórczym zaangażowaniu się w życie i misję Kościoła (diakonia). Odkrycie i przeżycie Kościoła dokonuje się na drodze pięciu znaków: Maryi, Matki Kościoła, Świątyni, Piotra Opoki, Małej wspólnoty, Kościoła żyjącego.

Zgłoszenia na oazy
Zasady zgłoszeń

Oaza nie jest kolonią, obozem czy inną formą wypoczynku dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim przeżyciowymi rekolekcjami realizowanymi według charyzmatu Ruchu Światło-Życie powierzonego Sł. Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu dla odnowy Kościoła.

* Cena obowiązuje przy zgłoszeniu do końca maja. Po tym terminie koszt wzrasta o 30 zł.