Oaza Nowej Drogi II stopnia 2019

Oaza Nowej Drogi II°
16 lipca – 1 sierpnia 2019 r
Ochotnica Dolna /Gorce/
wspólny dojazd do Ochotnicy i powrót do Poznania
koszt uczestnictwa: 949 zł* (plus koszty dojazdu)
Formularz zgłoszeniowy

 

Nazwa „Oaza Nowej Drogi” określa etap formacji przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej i nawiązuje do takich biblijnych pojęć, jak: „nowe życie” i „nowy człowiek” oraz do terminu: „droga” – którym określano chrześcijaństwo w czasach apostolskich.

Oaza Nowej Drogi II stopnia jest formą przeżyciowych rekolekcji zamkniętych dla młodziezy w wieku od lat 13. Program podejmuje zagadnienia dialogu i spotkania – hasło „ty” – omawia specyfikę relacji człowieka do poszczególnych Osób Trójcy Świętej, do Matki Bożej oraz do rodziców. W szczególny sposób program koncentruje uwagę uczestników na relacjach międzyosobowych, stanowiących ważny i nieodłączny aspekt życia każdego człowieka.
Program Oazy Nowej Drogi przewiduje m.in. codzienną modlitwę, przeżywanie Eucharystii, wspólne śpiewy, spotkania w małej grupie, zdobywanie sprawności, pogodny wieczór, wyprawy odkrywcze i poznawcze.

Ochotnica Dolna znajduje się w Gorcach, w pobliżu Krościenka n. Dunajcem.

Dom rekolekcyjny w Ochotnicy
Zasady zgłoszeń
Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 788 773 725 (Stanisław) i 509 960 236 lub 512 932 410 (Iwona). Można też pisać na adres: lub

Oaza nie jest kolonią, obozem czy inną formą wypoczynku dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim przeżyciowymi rekolekcjami realizowanymi według charyzmatu Ruchu Światło-Życie powierzonego Sł. Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu dla odnowy Kościoła.


* Cena obowiązuje przy zgłoszeniu do końca maja. Po tym terminie koszt wzrasta o 30 zł.