Pilnie potrzebna pomoc: Cadiz na wyspie Negros, Filipiny

Cadiz na północy wyspy Negros znalazło się pod wodą. St. Andrew Besette Mission Station, w której gościliśmy w 2020 r. udziela pomocy powodzianom. W miarę możliwości prosimy o pomoc (zbieramy pieniądze do końca tygodnia).
Stowarzyszenie Diakonia
Ruchu Światło-Życie
40 1240 1574 1111 0010 9064 7764
Koniecznie z dopiskiem cele statutowe-Negros

Edit 18.01.2021
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli. Dziś rano na konto stacji misyjnej św. Andrzeja Besette w Cadiz przelaliśmy 8 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na odbudowę lub budowę domów dla powodzian.