Oaza Nowego Życia II stopnia 2017

Oaza Nowego Życia II°
15 – 31 lipca 2017 r
Lipinki, Pogórze Karpackie
koszt uczestnictwa: 899 zł* (plus koszty dojazdu)
dojazd z Poznania i powrót do Poznania pociągiem + autokar

Zgłoszenia na oazy
Zasady zgłoszeń

Oaza Nowego Życia II° stanowi podsumowanie pierwszego roku formacji deuterokatechumenalnej. Ukazuje ona podstawowy cel formacji: świadomą i zaangażowaną odnowę Przymierza z Bogiem zawartego w sakramencie chrztu. Rozważania podejmowane podczas rekolekcji koncentrują się na odkryciu obecności paschalnej Tajemnicy Chrystusa w sakramentach Kościoła oraz odkryciu drogi stałego wychodzenia z niewoli grzechu ku doskonałej realizacji ideału Nowego Człowieka. Oba nurty wychodzą z rozważania Exodusu – Wyjścia Izraela z Egiptu.
Kulminacyjnym przeżyciem ONŻ II o jest celebracja Misterium Paschalnego. Uczestnik ma wówczas odkryć swoje egzystencjalne włączenie się w tajemnicę paschalną Chrystusa i przyjąć konsekwencje tego faktu, to znaczy zobaczyć swoje życie jako nieustanny Exodus, dokonując się w stałej współpracy z Boskim Mistrzem.

Program Oazy Nowego Życia przewiduje m.in. codzienną modlitwę, przeżywanie Eucharystii, wspólne śpiewy, spotkania w małej grupie, pogodny wieczór, wyprawy odkrywcze, Namiot Spotkania i  Szkołę Modlitwy.

Lipinki to miejscowość położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w środkowej części Pogórza Karpackiego. Najciekawszymi obiektami turystycznymi znajdującymi się na terenie Gminy Lipinki są obiekty sakralne (cerkwie prawosławne i łemkowskie), pola naftowe, cmentarze wojenne.

Dom rekolekcyjny w Lipinkach

Zgłoszenia na oazy
Zasady zgłoszeń

Oaza nie jest kolonią, obozem czy inną formą wypoczynku dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim przeżyciowymi rekolekcjami realizowanymi według charyzmatu Ruchu Światło-Życie powierzonego Sł. Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu dla odnowy Kościoła.

* Cena obowiązuje przy zgłoszeniu do końca maja. Po tym terminie koszt wzrasta o 30 zł.