Trzeźwością pokonywać kryzys – Słowo Moderatora KWC Archidiecezji Poznańskiej na Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

TRZEŹWOŚCIĄ POKONYWAĆ KRYZYS

Powyższy nagłówek, to hasło 54. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu (14-20 lutego 2021 r.) i temat pracy, który w tym roku podejmuje Apostolstwo Trzeźwości. Hasło nawiązuje do obecnej sytuacji związanej z pandemią. Ale nie tylko.

W internecie, a może też już w Waszych parafiach, dostępne jest Vademecum Apostolstwa Trzeźwości (do pobrania tutaj). Chcę zwrócić Waszą uwagę na trzy artykuły w tym Vademecum pogłębiające zagadnienie:

  1. „NPT w parafii w czasie kryzysu” ks. P. Kulbackiego,
  2. „Młodzi ludzie a kryzys” ks. G. Poloka,
  3. „Dobrodziejstwa interwencji kryzysowej w zakresie problemów alkoholowych” K. Wojcieszka.

Jeden z autorów zauważa m.in., że kryzys to jakaś zła sytuacja, która może być wykorzystana do ważnej przemiany w życiu. Czas kwarantanny może posłużyć przemianie życia rodzinnego i odnowieniu rodzinnej modlitwy. A „sięgnięcie dna” może skłonić do decyzji o nawróceniu i do poproszenia o pomoc w wyjściu z nałogu lub grzechu.

Jedną z sytuacji kryzysowych jest wyłączanie kamerki przez uczniów, tak że nauczyciele w czasie nauki zdalnej nie widzą swoich podopiecznych. Sądzę, że wszyscy możemy tu przemyśleć jakość naszych relacji z bliźnimi. Jedna refleksja jest taka: jeśli ktoś nie słucha, tylko ciągle mówi i chce mnie „ustawiać”, to chciało by się wyłączyć także mikrofon. Inna refleksja: jeśli unikam z kimś spotkania, to mogę „wyłączyć” proroka, tak jak Herod, który kazał ściąć Jana Chrzciciela.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu prowadzi nas do spotkania z ludźmi cierpiącymi z powodu uzależnień, do spotkania na drodze modlitwy za nich i postu. Oddajemy się Bogu do dyspozycji, aby mógł się nami posłużyć w wyzwoleniu naszych braci i sióstr.

Ks. Piotr Derda