20 marca 2020 r. odszedł do Pana śp. Michał Wilkosz

Żegnaj, Michale…

 Niech aniołowie zawiodą cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy i wprowadzą cię do krainy życia wiecznego…

…i z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną.

      Poznański  Domowy Kościół poniósł  niepowetowaną stratę, W dniu  20 marca w godzinach przedpołudniowych  Pan powołał do Królestwa Światła zasłużonego dla Domowego Kościoła Michała Wilkosza.

Jego ścisła więź z tą duchową formacją zaczęła się w 1986 r. na spotkaniu rejonu DK na Jeżycach. W sierpniu 2003, Michał wraz z żoną Marią uczestniczą w III stopniu Oazy Rodzin  w Zakopanem. To pozwala im być parą rejonową DK w latach 2002 – 2006. W tym też czasie możemy widzieć Michała zaangażowanego w małym zespoliku muzycznym rejonu Jeżyce – diakonia muzyczna –  sam Michał ukochał grę na skrzypcach, wnosząc i do spotkań rejonu i do rejonowej Mszy św. niepowtarzalną atmosferę. Pełne zaangażowanie i aktywność Michała dało się w też pełni poznać na rekolekcjach Domowego Kościoła, wymienić chociażby rekolekcje tematyczne w:  Cichowie, Czarnkowie, Zielonce .  Para rejonowa Maria i Michał ściśle współpracują z ks. Pawłem Pacholakiem w organizacji tychże duchowych przeżyć.  

Dla naszego kręgu DK w Poznaniu Kiekrzu strata ta ma szczególny wymiar, jako że pozbawieni możliwości bycia w kręgu DK na Jeżycach– takowego tam nie było – dołączyli do naszego kręgu. Krąg kierski był wtedy jedynym żywotnym kręgiem  na Jeżycach. Mieli też możliwość bycia parą animatorską. Po dziesięciu latach bycia z nami niewyobrażalnym stałby się dla nas ich brak. A jednak…

Obecnie trudno będzie nam się pogodzić z brakiem Michała. Brakować nam będzie Jego uśmiechu i życzliwego słowa, którego nigdy nikomu nie szczędził, zbraknie nam jego wielu życiowych rad i dzielenia się doświadczeniem. Odczujemy brak jego wypowiedzi na temat Pisma Świętego, nie włączy się już do naszej wspólnej modlitwy na kręgu. Jednakże jedno jest pewne, Drogi Michale, na zawsze zostaniesz w naszej pamięci. Oręduj za nami , kierskimi  współuczestnikami kręgu u Stwórcy. R.i P.

                                                                                                               Krąg Domowego Kościoła

                                                                                                               w Poznaniu Kiekrzu

W piątek 20 marca 2020r. zmarł Michał Wilkosz. Żył 72 lata.
Wraz z żoną Marią od 1986 r. trwali w kręgu Domowego Kościoła.
W latach 2004 – 2007 pełnili posługę pary rejonowej rejonu Jeżyce-Kiekrz. Pełnili także posługę pary pilotującej w parafii św. Wawrzyńca (u Pallotynów).
Pamiętamy ich zaangażowanie w rozwój Domowego Kościoła, zatroskanie o udział w rekolekcjach małżeństw z kręgów o ich wzrastanie w miłości. W kręgu diecezjalnym mogliśmy zawsze liczyć na Michała i Jego żonę.
Michał z zaangażowaniem przez wiele lat uczestniczył w diecezjalnej diakonii muzycznej służąc swoim talentem jako skrzypek. 
Był także autorem i wykonawcą ambony w Cichowie – w pierwszym domu rekolekcyjnym Domowego Kościoła naszej archidiecezji.
 
Michał bardzo ciężko chorował od kilku miesięcy. Żona Marysia i córka z rodziną troskliwie się nim opiekowały. Michał był otoczony miłością i najbliższymi. Do Pana odszedł spokojnie, w domu, przy najbliższych, podczas modlitwy. Modlili się jutrznią, którą prowadziła Jego żona Marysia.
 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
 
Z modlitwą w intencji Śp. Michała i Jego Rodziny.
Maria i Ryszard Karolewscy