Chrystus Zmartwychwstał !

„Zanieśmy do swoich domów –
swą miłość i dobre słowo.
Weźmy ze sobą do domów –
gałązki pojednania.
Niech lasy zakwitną oliwne,
ogrody zmartwychwstania”

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego
będą pełne pokoju i miłości
a nadzieja nieba dodaje sił na każdy dzień

ks. Adam Skociński              ks. Robert Klemens
                                              Ala i Tomek Bartkowiak