Triduum Paschalne

Rozpoczęło się Święte Triduum Paschalne. Niech Duch Święty tak nas prowadzi, aby Pascha Pana była też naszą Paschą. Z modlitwą w Wieczerniku, Ogrȯjcu, sądzie, na Drodze Krzyżowej, Golgocie, przy grobie,… i pustym grobie !