Rekolekcje letnie dla rodzin.

Rekolekcje ewangelizacyjne – 6-dniowe rekolekcje, których celem jest doprowadzenie uczestników do osobistej decyzji (lub jej odnowienia) przyjęcia Jezusa Chrystusa przez wiarę w Duchu Świętym jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swego życia oraz wejście na etap formacyjny (deuterokatechumenalny) drogi uczniów Jezusa.
W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby ochrzczone oraz małżeństwa sakramentalne.

 4-9.VII.2022 r. Szczytna (na Szczytniku)
Koszt rekolekcji:
– osoba dorosła oraz dzieci 15 lat i starsze – 660 zł
– dzieci 12-14 lat – 600 zł
– dzieci 4-11 lat – 540 zł
– dzieci do 4 lat – 0 zł
Informacje i zgłoszenia: Iwona i Andrzej Tomaszewscy
                                             tel. 505 315 559
Formularz zgłoszeniowy


Rekolekcje ONŻ I° DLA RODZIN mają charakter ewangelizacyjno-katechumenalny. Podczas tych rekolekcji omawia się także zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej i katechumenatu rodzinnego. Są one pierwszymi rekolekcjami formacyjnymi, które powinny przeżyć małżeństwa rozpoczynające drogę formacji w DK, są fundamentem na którym opiera się ta formacja.
W ONŻ I° dla rodzin mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które:
– nie należą do żadnej małej grupy formacyjnej w Kościele,
– pragną uczestniczyć w spotkaniach kręgu pilotowanego,
– uczestniczą już w spotkaniach kręgu pilotowanego,
– formują się w kręgu DK.

28.VI.-14.VII.2022 r. Krzydlina Mała k/Wołowa
Koszt rekolekcji: 
– osoba dorosła 1800 zł
– dzieci 5-12 lat 1350 zł
– dzieci 2-5 lat 650 zł
– dzieci do 2 lat 300 zł
Ośrodek realizuje bon turystyczny!
Informacje i zgłoszenia: Joanna i Tomasz Lewandowscy
                                             tel.: 500 239 426, 509 219 336
                                             e-mail:
Formularz zgłoszeniowy

15-31.VII.2022 r. Stasikówka k/ Poronina
Koszt rekolekcji: 
– osoba dorosła 1550 zł
– dzieci 3-12 lat 890 zł
– dzieci 0-3 lat 360 zł
Informacje i zgłoszenia: Jola i Henryk Stolińscy
                                             tel.: 789 295 975
                                             e-mail:
Formularz zgłoszeniowy  (tylko na listę rezerwową)


Rekolekcje ONŻ II° DLA RODZIN są one ważnym elementem formacji na etapie deuterokatechumenatu, wprowadzają w biblijne podstawy formacji liturgicznej oraz przeżywanie liturgii w rodzinie.
W ONŻ II° dla rodzin mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które formują się w kręgu DK i przeżyły rekolekcje ONŻ I° dla rodzin.

28.VI.-14.VII. 2022 r. Stasikówka k/ Poronina
Koszt rekolekcji: 
– osoba dorosła 1550 zł
– dzieci 3-12 lat 890 zł
– dzieci 0-3 lat 360 zł
Informacje i zgłoszenia: Alicja i Krzysztof Rychlikowie
                                            tel: 503 058 562
                                            e-mail:
Formularz zgłoszeniowy


Rekolekcje ONŻ III° DLA RODZIN należą do trzeciego etapu drogi ku dojrzałości chrześcijańskiej jakim jest mistagogia. Są one szczególnym czasem wchodzenia w tajemnicę Kościoła oraz pogłębiają i urzeczywistniają to, co zostało odkryte w procesie formacji odnośnie własnego powołania i wspólnoty: małżeńskiej, rodzinnej, kręgu, Ruchu Światło-Życie czy całego Kościoła.
W ONŻ III° dla rodzin mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które formują się w kręgu DK i przeżyły rekolekcje ONŻ I° i II° dla rodzin.

5-21.VIII.2022 r. Kraków
Koszt rekolekcji: 
– osoba dorosła 1980 zł
– dzieci 4-12 lat 1480 zł
– dzieci 2-4 lat 700 zł
– dzieci do 2 lat 350 zł
Informacje i zgłoszenia: Katarzyna i Piotr Przymuszałowie
                                             tel.: 507 507 054 po godz. 20:00
                                             e-mail:
(tylko na listę rezerwową)


Rekolekcje ORAR I° – OAZA REKOLEKCYJNA  ANIMATORÓW RODZIN I° – 5-dniowe rekolekcje przeżyciowe, których celem jest pogłębienie rozumienia istoty, celu, duchowości i metody DK jako nurtu wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie. Rekolekcje te ukazują uczestnikom ideał wychowawczy Ruchu Światło-Życie (Światło-Życie, Nowy człowiek, Nowa wspólnota, Nowa kultura). Są one ważnym elementem formacji na etapie deuterokatechumenatu. Z tego też powodu w tych rekolekcjach uczestniczyć mogą małżeństwa, które formują się w kręgu DK i przeżyły już rekolekcje ONŻ I° dla rodzin.

27-31.VII.2022 r. Zaniemyśl
Koszt rekolekcji: 
– osoba dorosła  480 zł
– dzieci 2-10 lat 390 zł
– dzieci do 2 lat 80 zł
Ośrodek realizuje bon turystyczny!
Informacje i zgłoszenia: Ewa i Michał Wyszkowscy
                                             tel.: po godz 18:00  M.: 782 798 948  E.: 693 320 252
                                             e-mail:
Formularz zgłoszeniowy 


Rekolekcje ORAR II° – OAZA REKOLEKCYJNA  ANIMATORÓW RODZIN II° – 5-dniowe rekolekcje przeżyciowe, których celem jest uświadomienie uczestnikom nadprzyrodzonego wymiaru odpowiedzialności w posłudze pary animatorskiej oraz jak najlepsze przygotowanie pary małżeńskiej do podjęcia tej posługi (wg Zasad DK zatwierdzonych przez KEP 11.06.2021 r.).
W tych rekolekcjach mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które:
– formują się w kręgu DK i przeżyły już rekolekcje OR I°,
– w roku formacyjnym 2022/2023 podejmą posługę par animatorskich a nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach OR I° (uczestnictwo warunkowe za zgodą pary diecezjalnej DK)

07-11.VIII.2022 r. Zaniemyśl
Koszt rekolekcji: 
– osoba dorosła  480 zł
– dzieci 2-10 lat 390 zł
– dzieci do 2 lat 80 zł
Ośrodek realizuje bon turystyczny!
Informacje i zgłoszenia: Małgorzata i Sławomir Kośmiccy
                                             tel.: 604 102 685
                                             e-mail: 
Formularz zgłoszeniowy


Sesja o pilotowaniu kręgów – 6-dniowe rekolekcje specjalistyczne przygotowujące małżeństwa do posługi pary pilotującej. Rekolekcje te powinny przeżyć również małżeństwa przygotowujące się do podjęcia posługi pary rejonowej lub pełniące już tę posługę. W Sesji uczestniczyć mogą małżeństwa, które formują się w kręgu DK i przeżyły już rekolekcje ONŻ I° i II° dla rodzin oraz Oazę Rekolekcyjną Animatorów Rodzin I° i II°.

01-06.VIII.2022 r. Zaniemyśl
Koszt rekolekcji: 
– osoba dorosła 600 zł
– dzieci 2-10 lat 485 zł
– dzieci do 2 lat 100 zł
Ośrodek realizuje bon turystyczny!

Informacje i zgłoszenia: Maria i Ryszard Karolewscy
                                             tel.: 603 176 981
                                             e-mail: 


Rekolekcje ORDR II° – OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII REKOLEKCJI II° – specjalistyczne rekolekcje przygotowujące małżeństwa po formacji podstawowej do posługi w diakonii oaz rekolekcyjnych DK. ORDR II° służy poznaniu celu i przebiegu  rekolekcji, wizji drogi poszczególnych dni rekolekcji oraz ich całości. Omawiane są wszystkie typy rekolekcji organizowanych przez DK. ORDR II° powinny przeżyć przede wszystkim te małżeństwa, które chcą podjąć posługę par moderatorskich oraz kapłani, którzy podejmą posługę księży moderatorów na rekolekcjach DK. 
W rekolekcjach mogą uczestniczyć małżeństwa, które formują się w kręgu DK i przeżyły ONŻ I°, II° i III° dla rodzin oraz ORAR I° i II°.

6-11.VIII.2022 r. Mrzeżyno

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o kontakt z parą diecezjalną: Joanna i Robert Słocińscy, tel.: 696324245, e-mail: 

Informacje i zgłoszenia: 


Rekolekcje ORDR I° – OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII REKOLEKCJI I° – specjalistyczne rekolekcje przygotowujące małżeństwa po formacji podstawowej do posługi w diakonii oaz rekolekcyjnych DK. W rekolekcjach mogą uczestniczyć małżeństwa, które formują się w kręgu DK i przeżyły ONŻ I°, II° i III° dla rodzin oraz ORAR I° i II°.

7-12.VIII.2022 r. Gniezno

Informacje i zgłoszenia: