Oaza „Ora et Labora‘’

Zapraszamy młodzież od 18 roku, studentów, dorosłych, rodziny, które chcą pomóc w różnych pracach w Ośrodku Rekolekcyjnym w Otorowie na Oazę „Ora et Labora‘’
Można się zgłosić na dowolną ilość dni w terminie od 4 lipca do 2 sierpnia i od 20 do 24 sierpnia br.

Pracę dobierzemy do Twoich chęci, możliwości i umiejętności.

Zgłoszenia : Elżbieta i Jerzy Wolscy – para administratorska ośrodka rekolekcyjnego tel. 602 721 084 ,e-mail :

Program dnia od poniedziałku do soboty:

7.00 Namiot Spotkania
7.30 Jutrznia
7.50 Śniadanie
8.20 Rozdział prac
8.30 Praca
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę 
14.30 Obiad
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Czas wolny

18.00 Eucharystia
19.00 Kolacja
19.45 Wspólnotowy wieczór
20.45 Modlitwa wieczorna
21.00 Apel Jasnogórski