Wybory pary rejonowej

W dniu 30 maja 2015 r.odbył się krąg rejonowy Domowego Kościoła naszego rejonu, na którym w obecności pary diecezjalnej Elżbiety i Jerzego Wolskich, została wybrana w tajnych wyborach, nowa para rejonowa rejonu Koziegłowy-Kicin. Od września posługę tę będą sprawować Małgorzata i Longin Mądrawscy, członkowie pierwszego kręgu rodzin w naszym rejonie. Moderatorem rejonu pozostał ks. Andrzej Magdziarz proboszcz parafii w Kicinie.
Otoczmy ich modlitwą na drodze tego powołania.
Ania i Piotr Stoleccy