Relacja z Paschalnego Dnia Wspólnoty Rejonu Swarzędzkiego, Kostrzyńskiego 25 kwietnia 2020

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. (Dz 4,32) 
 
Nie mogąc przeżyć Paschalnego Dnia Wspólnoty w pełnym wymiarze w Rejonie Swarzędz-Kostrzyn złączyliśmy się 25 kwietnia br.  na Mszy Świętej celebrowanej przez naszego moderatora rejonowego – ks. Karola Maciejaka. Eucharystia odprawiona została w intencji wszystkich małżeństw i rodzin naszego rejonu. Naszą modlitwą ogarnęliśmy także Mirkę i Zdzisława, którzy obchodzili właśnie trzydziestą dziewiątą rocznicę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz ks.Marka Frąszczaka – proboszcza naszej parafii, który w tym dniu obchodził swoje imieniny. Część z nas doświadczyła pełnego w niej uczestnictwa – mogąc być obecnymi w kościele, część jednoczyła się z nami duchowo przez łączność internetową. W trakcie tej uczty eucharystycznej, podczas kazania, nasz moderator rejonowy wprowadził nas w temat odpowiedzialności wobec stworzenia. Wszyscy doświadczyliśmy ducha wspólnoty, którego w tych czasach tak bardzo potrzebujemy. Za ten czas, za wspólną modlitwę – chwała Panu!  
Asia i Tomek Marcinowscy
para rejonowa DK