Rekolekcje liturgiczne

Niewielu wiernych uczestniczących we Mszy Św. zdaje sobie sprawę z tego, co jest istotą Mszy Św., jaka jest symbolika, a co stanowi tło. Niewielu z nas wie, że przebieg Eucharystii od początku do końca jest dialogiem – dialogiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem za pośrednictwem celebransa.

W ostatni weekend listopada odbyły się w Zaborówcu rekolekcje liturgiczne pod hasłem „Eucharystia dziełem nie tylko celebransa”. W czasie tych rekolekcji dowiedzieliśmy się wiele o zewnętrznej oprawie Mszy Św., o symbolice naczyń, przedmiotów i „wyposażenia” ołtarza oraz postawach wiernych i kapłana.

Konferencje podzielone były na dwie części: teoretyczno-teologiczną, przedstawioną z dużym zaangażowaniem przez ks. Moderatora Macieja Krulaka, oraz część praktyczną przygotowaną przez Roberta Słocińskiego odpowiedzialnego za diakonię liturgiczną diecezji poznańskiej. Program był bardzo napięty a uczestnicy zadający wiele pytań nie pozostali bez wyjaśnień i odpowiedzi ze strony prowadzących. Całość przygotowana była w oparciu o Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWDMR) oraz wskazania Episkopatu Polski. Podczas spotkania w kręgach zatrzymując się nad niedzielnymi czytaniami z Pisma Świętego, przygotowaliśmy komentarze do Eucharystii: wprowadzający oraz komentarz do czytań.

Uwieńczeniem rekolekcji była Eucharystia Pierwszej Niedzieli Adwentu przygotowana z pełnym i świadomym zaangażowaniem wszystkich uczestników rekolekcji. Z godziny świadectwa wypłynęły dwie najważniejsze prawdy:
– wszyscy stajemy się braćmi po spożyciu Ciała Chrystusa,
– wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jedność w Kościele a nasza postawa ma łączyć a nie dzielić.

I na koniec ważna refleksja: rekolekcje liturgiczne są potrzebne nie tylko dla parafialnych wspólnot duszpasterskich, również dla szerszego grona wiernych. Zaowocowałyby to wzrostem  świadomości wiernych jako współuczestników Eucharystii oraz świadomości posłannictwa, jakie każdy z nas otrzymuję wraz z końcowym błogosławieństwem. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w rekolekcjach liturgicznych oraz zapoznania się z „OWDMR”.