Odpisz 1% podatku na Ruch !

Zapraszamy do wpłacania na konto Fundacji „Światło-Życie” odpisów 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prosimy o przesłanie ulotki – załącznika we wszystkie możliwe miejsca, aby rozpropagować informację o możliwości wpłacania na Fundację jak najszerszemu gronu oazowiczów i wszystkich ludzi dobrej woli. W zeszłym roku uzbieraliśmy w ten sposób 190 000 zł, liczymy że w tym roku liczba powiększy się, a nasze pieniądze nie zostaną zmarnowane!

Środki pozyskiwane przez Fundację przeznaczane są na potrzeby Ruchu. Wpłacając więc 1% podatku na rzecz Fundacji wspieramy nasz Ruch. Pozwoli to uzyskać dodatkowe, tak bardzo potrzebne środki finansowe. Np. remonty ośrodków Ruchu, utrzymanie moderatora generalnego, potrzebne sprzęty, wspieranie archiwum Ruchu, wspieranie Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego w Katowicach, Grupy Odwaga i wielu innych działań, których nie sposób wymienić w tym liście.

Środki finansowe tytułu 1 % można przekazywać tylko i wyłącznie na konto główne Zarządu Fundacji w Katowicach nr: 61 1560 1108 0000 9060 0004 4584. Jeśli wskazujemy konkretny cel, należy go wpisać krótkim hasłem w rubryce: „inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”.

Szczegółowe informacje w załączniku, który można pobrać i rozesłać drogą e-mail.

Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% za 2008 r na rzecz Fundacji „Światło-Życie” powinien:

 • przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT – 36, PIT – 37 lub PIT – 28) obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku.
 • w części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” znajduje się rubryka „Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”. W odpowiedniej rubryce należy podać nazwę Fundacji oraz nr KRS (Fundacja „Światło-Życie” KRS 0000071891). Tutaj też należy wpisać kwotę obliczonego 1%. Uwaga! W formularzu PIT należy wpisać kwotę pomniejszenia z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 • W rubryce inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem wpisujemy cel, jeśli mamy konkretny na myśli, zgodnie z ustaleniami z zarządem Fundacji, na który chcemy przekazać środki
 • Pieniądze na konto fundacji urząd skarbowy przekaże do końca sierpnia; potrąci nam również koszt przelewu.
 • 1% podatku można przekazać tylko jednej organizacji i tylko w zeznaniach złożonych w terminie, czyli do 30 kwietnia.
 • WAŻNE!!! Odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny.

  Prosimy także o przekazanie krótkiej informacji na adres Fundacji w Katowicach, podając swoje dane kontaktowe z adresem e-mail, albo lokalnego koordynatora (np. kierownika oddziału Fundacji czy moderatora diecezjalnego, itp.), mailem lub droga pocztową, jaka kwotę przeznaczył na 1% i na jaki cel, ponieważ Urząd Skarbowy nie przekazuje tych informacji. Sprawozdanie z informacją o zebranej kwocie przekażemy pod koniec roku, ponieważ opracowanie materiałów przekazanych z Urzędów Skarbowych w całej Polsce jest bardzo czasochłonne.

  Dodatkowe informacje:

  W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
  Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji

  Ulotka – część pierwsza

  Ulotka – część druga