Relacja z Wiosennego DWDD filii poznańskiej 29-30 marca 2019r.

29 – 30 marca 2019 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym Domowego Kościoła Archidiecezji Poznańskiej w Otorowie  odbył się Wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii poznańskiej. Tematem spotkania było 40 – LECIE KWC NOWE WYZWANIA.

W piątkowy wieczór Eucharystii z nieszporami przewodniczył moderator filii ks.Adrian Put. Następnie odbyło się spotkanie kręgu filialnego. Kapłani spotkali się w gronie moderatorów diecezjalnych i Domowego Kościoła.

Sobotę rozpoczeliśmy od jutrzni, której przewodniczył ks.Piotr Derda – moderator Diakonii. Wyzwolenia diec. poznańskiej. Nastepnym punktem dnia było zawiązanie wspólnoty i przedstawienie uczestników DWDD z diecezji: szczecińsko-kamieńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, włocławskiej, kaliskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i poznańskiej. Moderator Filialny przybliżył nam referat Moderatora Generalnego z ostatniej Kongregacji Odpowiedzialnych mającego charakter programowy dla Ruchu Światło-Życie na najbliższy rok WOLNI I WYZWALAJĄCY. Nastepnie w małych grupach rozmawialiśmy o owocach KWC i możliwościach działania w aspekcie nowych wyzwań w dziedzinie płciowości, ekologii, obrony prawdy np. zaangażowanie obywatelskiego… Na koniec tej częsci dnia następiło podsumowanie – przedstawienie najważniejszych wniosków z pracy w grupach na forum ogólnym. Namiot Spotkania w kaplicy wyciszył nas i pobudził do głębszych refleksji, gdzie każdy osobiście słuchał i pytał Jezusa. Eucharystia w centralnym punkcie dnia, celebrowana przez ośmiu kapłanów, była szczytem wspólnotowego świętowania. Przewodniczył jej ks.Dariusz Piasecki – moderator diecezjalny Ruchu Ś-Ż diecezji poznańskiej. Po uczcie duchowej zadbaliśmy o ciało udając się na obiad i kawę. Następnie spotkaliśmy na Godzinie Odpowiedzialności  w poszczególnych diakoniach. Spotkanie zakończyliśmy wspólnie słuchając ogłoszeń min. że Jesienne DWDD odbędzie się w Szczecinie i odmawiając nieszpory.