26 kwietnia – 2 maja 2020r. Czas w duchu paschalnego dnia wspólnoty: relacja z Rejonu Strzeszyn Grecki

W obecnym czasie nie mogliśmy przeżyć paschalnego dnia wspólnoty w tradycyjnej formie, skupiliśmy się więc na tych skarbach Kościoła, które mogliśmy przeżywać we wspólnocie: wspólnej Eucharystii, wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnej modlitwie w oparciu o wybrane fragmenty Pisma Świętego.

W najszerszy możliwy sposób staraliśmy się wykorzystać materiały, jakie odpowiedzialni w Ruchu Światło-Życie przygotowali na rejonowy paschalny dzień wspólnoty „Odpowiedzialni wobec stworzenia”. Rozpoczęliśmy 26 kwietnia wspólną Eucharystią, w czasie której prosiliśmy o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla małżeństwa, które od września przejmie odpowiedzialność za wspólnotę Domowego Kościoła rejonu Strzeszyn Grecki na kolejne trzy lata.
W kolejnych dniach rozważaliśmy codziennie wcześniej przygotowane fragmenty Pisma Świętego, które mówiły o pięknie stworzenia i o tym, jak przez to piękno poznajemy Stwórcę. Czas codziennego spotkania ze słowem Bożym był też czasem wyprawy otwartych oczu – w ciągu tygodnia pomiędzy 26 kwietnia i 2 maja mieliśmy czas na podjęcie małżeńskiego lub rodzinnego spaceru, choćby do przydomowego ogródka, w czasie którego mogliśmy podziwiać piękno przyrody rozkwitającej wiosną, a przez to kierować myśli ku jej Stwórcy. Rozważaliśmy, co przyroda mówi nam o Bogu, w jaki sposób objawia Jego miłość.
Czas w duchu paschalnego dnia wspólnoty zakończyliśmy 2 maja – w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. O godz. 19.20 spotkaliśmy się na adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja odbywała się w ciszy, a każdy uczestnik spotkania z Jezusem mógł prowadzić osobiste rozważania korzystając z materiałów przygotowanych na dzień wspólnoty „Odpowiedzialni wobec stworzenia” – opierając się na wybranych myślach z encykliki papieża Franciszka Laudato si’ (z rozdziału drugiego: Ewangelia stworzenia) lub medytując fragment Pisma Świętego, Syr 43, 1-33, oraz Pieśń Słoneczną św. Franciszka z Asyżu. Po zakończeniu adoracji mogliśmy przyjąć Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji bezpieczeństwa duchowego, zdrowotnego i materialnego rodzin wspólnoty Domowego Kościoła.
O godz. 20.30, wypełniając prośbę Księdza Arcybiskupa, włączyliśmy się – razem z kapłanami posługującymi w kręgach rejonu – w modlitwę różańcową w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wspólną modlitwę zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
Dziękujemy wszystkim małżeństwom w naszej wspólnocie za włączenie się w ten szczególny czas wspólnej modlitwy. Dziękujemy zarówno tym, którzy przybyli na wspólną Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu i różaniec, jak i tym, którzy pozostali w domach rodzinnych, ale z równym zapałem i gorliwością włączyli się we wspólną modlitwę. Dziękujemy wszystkim, którzy okres od 26 kwietnia do 2 maja, przeżywany w duchu paschalnego dnia wspólnoty, uczynili czasem szczególnej modlitwy wzajemnie za siebie w naszej wspólnocie – powierzając się Bogu wzajemnie ze zdwojoną mocą.

Wszystkich Was, Kochani, w dalszym ciągu z serca prosimy o nieustanną modlitwę w intencji małżeństwa, które w nowym roku formacyjnym przejmie odpowiedzialność za wspólnotę Domowego Kościoła rejonu Strzeszyn Grecki na kolejne trzy lata.
Ewa i Michał Wyszkowscy