Sympozjum nt. formacji rodziców i dzieci do I Komunii świętej

„Profilaktyczne aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii świętej” – taki temat podjęło IX Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Łomży 11 października br.

Obrady rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele seminaryjnym, której przewodniczył bp dr Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu Apostolstwa trzeźwości przy KEP. Podczas Sympozjum wysłuchaliśmy kilku referatów, a także wzięliśmy udział w dyskusji panelowej. Wśród zaproszonych referentów byli wykładowcy Katedry Katechetyki Fundamentalnej i Katedry Historii Teologii Moralnej KUL, Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium” w Warszawie, przedstawiciele Instytutu Formacji Pastoralno Liturgicznej KUL, Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (działu ds. Rodziny i Młodzieży), a także odpowiedzialni w kraju za Krucjatę Wyzwolenia Człowieka oraz Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej. Wiele osób (rodziców, katechetów, księży) podzieliło się z nami świadectwem swojej działalności. Całość zakończyliśmy modlitwą.

Referaty przygotowane na Sympozjum bardzo wnikliwie analizowały zadany temat. Poruszono problem późnego (lub niekiedy braku) dorastania współczesnego człowieka, potrzeby przeciwstawienia się modzie na wieczną młodość bez zobowiązań, potrzeby wymagania od siebie. Dotyczy to również, a może przede wszystkim dzieci, bo tej trudnej sztuki wymagania od siebie trzeba uczyć się jak najwcześniej. Okazją do tego są postanowienia pierwszokomunijne, które nie tylko pomagają w wychowaniu dzieci do odpowiedzialności za siebie innych, ale również uświadamiają dzieciom zagrożenie, jakim jest uzależnienie i płynące z niego konsekwencje. Ważnym zagadnieniem, które poruszone zostało na Sympozjum jest wiek dziecka. Otóż referenci wykazali, że dziecko pierwszokomunijne jest w stanie świadomie podjąć decyzję abstynencji. Potrzebuje jednak wzoru i wsparcia, gdyż pozostawione samo sobie skazane jest na przegraną (np. nie zorganizuje bezalkoholowego przyjęcia pierwszokomunijnego). I tu ważną rolę odgrywa rodzina. To ona przekazuje życie, zarówno w wymiarze biologicznym, jak i duchowym. Rodzice przekazują dzieciom przede wszystkim system wartości. To oni są „otwartą księgą, z której dzieci czytają 24h/dobę”.

Dr Szymon Grzelak, psycholog, przedstawił kilka ciekawych pomysłów na inicjacje rodzinne wprowadzające dzieci w dorosłe życie. Na przykładzie własnej rodziny opowiedział, w jaki sposób obowiązek może stać się przywilejem. Niestety, rzeczywistość pokazuje, że katechumenat rodzinny często jest zaniedbywany. Dlatego bardzo ważna jest nasza współodpowiedzialność za wychowanie dzieci, w tym również za ich abstynencję. Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa, która pokazała, że(paradoksalnie!) większy nacisk kładziemy dzisiaj na terapię niż na profilaktykę.

Podsumowując, cieszymy się, że dane nam było uczestniczyć w tym Sympozjum. Z niecierpliwością czekamy na wydanie drukiem referatów. Zachęcamy wszystkich, w sposób szczególny osoby związane z przygotowaniem dzieci do I Komunii Świętej, a więc rodziców, kapłanów i katechetów, do nabycia niniejszej pozycji, gdyż stanowi ona cenną pomoc w szerzeniu kultury trzeźwości.

Czesława Ludwiczak, Maria Słocińska