Zmiana przeznaczenia działki w Niesłabinie.

W dniu 24 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Śremie podjęła uchwalę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Orkowo – Wschód i działki o nr ewid. 321/5 w Niesłabinie nadając funkcję sakralną zgodnie ze złożonym i uwzględnionym wnioskiem o zmianę planu
miejscowego przez Ośrodek Fundacji „Światło – Życie” DOM w Poznaniu z 2016 r.

link do uchwały :chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fumsrem.bip.eur.pl%2Fpublic%2FgetDocument%3Fid%3D51739&clen=3472620&chunk=true