Źródło i szczyt?

Tematem następnego numeru „Wieczernika” będzie Eucharystia. Numer podejmie istotne problemy dotyczące tego tematu rozważane i dyskutowane we współczesnym Kościele. Poszczególne artykuły będą szukaniem odpowiedzi na pytania związane z takimi między innymi kwestiami:

  • czy Ostatnia Wieczerza była pierwszą Mszą św.?
  • jakie znaczenie ma Liturgia Słowa, czy można powiedzieć, że to Słowo Boże jest duszą Eucharystii?
  • gesty w liturgii i ich znaczenie
  • w jaki sposób kształtowała się Eucharystia od początku i jak zmieniał się jej kształt na przestrzeni wieków
  • jakie owoce przyniosła posoborowa odnowa liturgiczna
  • jaka jest wartość liturgii w języku ojczystym
  • jaki jest sens odprawiania współcześnie liturgii tradycyjnej „trydenckiej”

205. numer „Wieczernika” ukaże się w najbliższych tygodniach.

Redakcja zaprasza do zamawiania 205. numeru „Wieczernika”. Numer można zamawiać pisząc na adres , telefoniczne: tel. 061 862 53 73 (po południu) lub przez formularz na stronie
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate.

—————————————————-

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69

zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73