Paschalny Dzień Wspólnoty dla młodzieży

Serdecznie zapraszamy 16.05 na Paschalny Dzień Wspólnoty dla młodzieży. Spotykamy się w parafii p.w. Najświętszej Bogarodzicy Maryi na os. Stare Żegrze.

Plan:

17:00 Uwielbienie (w kościele)
17:30 Celebracja
18:15 Zawiązanie wspólnoty
18:20 konferencja wprowadzająca
18:40 spotkania w grupach
19:15 Namiot Spotkania
19:30 Eucharystia
20:30 Agape – TAŃCE