1% podatku na Ruch

fund2

Znowu nadarza się okazja, żeby wesprzeć dzieła Ruchu, które podejmuje w on Polsce i poza jej granicami. Wystarczy przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na Fundację Ruchu Światło-Życie, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Żeby to zrobić trzeba  w deklaracji PIT:

  1. wpisać numer KRS Fundacji: 0000071891
  2. podać wysokość kwoty 1%
  3. mozna również podać konkretny cel, na który mają być wykorzystane pieniądze.

Fundacja Światło-Życie istnieje już ponad 20 lat. Powstała w 1989 roku. Fundusz założycielski utworzony został  z nagrody przyznanej przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży zmierzającej do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”. Od 2006 r. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego (opp).
Fundacja wspiera działalność Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w tym Domowy Kościół – jako gałąź rodzinną ruchu.
Do głównych celów i zadań Fundacji należy m.in.:

  • upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych,
  • pomoc rodzinom ubogim,
  • organizacja wypoczynku dla dzieci z tych rodzin,
  • służba rozwojowi ludzi wolnych od nałogów i uzależnień, profilaktyka osób uzależnionych,
  • pomoc duchowa i terapeutyczna dla osób o skłonnościach homoseksualnych,

Fundacja prowadzi kursy dla wodzirejów zabaw bezalkoholowych, wydaje czasopisma „Eleuteria” i „Wieczernik”, wspiera funkcjonowanie Ruchu Światło-Życie w internecie, pomoaga ośrodkom Ruchu na Ukrainie i w Niemczech.

Więcej na temat działalności fundacji na stronie www.fundacja.oaza.pl

fund2