Adwentowy Dzień Wspólnoty

Drogie rodziny Domowego Kościoła

Dziękujemy Panu za Dzień Wspólnoty Ruchu, który odbył się 10.12.2005. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali ten dzień i wszystkim, którzy przybyli, aby stworzyć wspólnotę.

Tematyka tegorocznych Dni Wspólnoty opracowana przez Centralę Ruchu – Cnoty kardynalne, jest bardzo głęboka. Ks.Artur Andrzejewski starał się w czasie konferencji dogłębnie wyjaśnić – w oparciu o Słowo Boże i Katechizm KK- cnotę sprawiedliwości – temat wiodący minionego Dnia Wspólnoty.

Po Namiocie Spotkania odbyły się spotkania w grupach. Ewangeliczna Rewizja Życia umożliwiła podzielenie się osobistym rozumieniem i doświadczaniem cnoty sprawiedliwości.

W czasie spotkania w grupach, diakonia wychowawcza opiekowała się dziećmi z rodzin DK – Dziękujemy Joli i Ulce za posługę.

Eucharystię koncelebrowało trzech kapłanów: moderator diecezjalny Ruchu Ś-Ż ks. Artur Andrzejewski, moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ks. Piotr Derda i moderator oazy starołęckiej ks. Dariusz Piasecki.

W czasie homilii ks. Dariusz Piasecki wyjaśnił na wstępie kim byli u początków chrześcijaństwa katechumeni i jak byli włączani do Kościoła. Wspaniale połączył nauczanie młodzieży i małżonków. W parafii opiekuje się kręgiem DK i młodzieżą. W słowach tego kapłana była wyraźna znajomość charyzmatu DK i oazy młodzieżowej.

Diakonia muzyczna DK i młodzieżowa służyły razem w czasie Godziny Słowa Bożego i Eucharystii darząc wspólnotę swoimi talentami – Bóg zapłać.

Wielu uczestników oazy młodzieżowej przystąpiło do deuterokatechumenatu. Niech Bóg będzie uwielbiony w ich życiu.

Młodzież – radość i nadzieja na rozwój Ruchu – przeważała liczebnie na Dniu Wspólnoty. Z Domowego Kościoła uczestniczyło w sumie ok. 40 osób – z ok. 800 osób należących do kręgów w naszej diecezji. Najwięcej osób z DK przybyło z rejonów Winogrady i z rejonu Rataje/Swarzędz.

Serdecznie dziękujemy przybyłym za obecność i tworzenie wspólnoty. Jesteśmy świadomi, że wiele osób powstrzymała od przybycia np. choroba, praca, odległość, sytuacja w rodzinie…… , rozumiemy to. Ale wielu z nas po prostu nie myśli o uczestnictwie w takich wydarzeniach i nie planuje tego. Może z niewiedzy?

Niektórzy twierdzą: za dużo oazowych spotkań, wystarcza spotkanie kręgu ewentualnie DW w rejonie. Wiemy, że kilka rejonów, w miesiącach gdy są diecezjalne spotkania zrezygnowało z rejonowych, aby nie było zbyt dużego obciążenia dla rodzin. Warto szukać dobrych rozwiązań i metod zachęty.

Kochani, warto i trzeba doświadczać jedności i wspólnoty Ruchu na diecezjalnych Dniach Wspólnoty. Dobrze być między wszystkimi braćmi, poznawać się, wspólnie wołać do Pana, iść z tyloma tą samą drogą i doświadczać Ruchu w całej diecezjalnej wspólnocie.Czerpać ze świadectwa młodzieży i być dla nich świadectwem.


Z jednością w Panu Maria i Ryszard Karolewscy