Podziel się Oazą z Filipinami

Już od pięciu lat na oazy do Polski przyjeżdżają uczestnicy z Filipin. Jak dotąd w rekolekcjach uczestniczyło 18 osób z tego kraju – 9 księży i 9 osób świeckich (w tym jedno małżeństwo). 7 osób przeszło pełną formację, cztery są po II stopniu, pozostali przeżyli dotąd oazę I stopnia. Uczestnicy rekolekcji, wszyscy pochodzący z wyspy Negros, regularnie się spotykają.

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Poznańskiej ma istotny udział we wspieraniu udziału Filipińczyków w rekolekcjach w Polsce. Dwukrotnie uczestnikami oaz rodzin II stopnia organizowanych przez naszą diecezję w Kacwinie byli księża z Filipin. Członkowie Ruchu z naszej diecezji byli animatorami grupy filipińskiej na oazie III stopnia w Przemyślu, pełnili funkcje tłumaczy. Niemal wszyscy uczestnicy oaz z Filipin przed lub po przeżyciu rekolekcji odwiedzali Poznań, gdzie w organizację ich pobytu było zaangażowane spore grono osób.

W przyszłym roku ma nastąpić bardzo istotny dalszy krok w kierunku powstania Ruchu Światło-Życie na Filipinach. Po raz pierwszy mają się odbyć rekolekcje oazowe na wyspie Negros. Już w lutym Agata i Krzysztof z naszej archidiecezji pojadą na Filipiny, gdzie będą współprowadzić trzy serie rekolekcji ewangelizacyjnych, oprócz tego będą odbywać spotkania, na których przedstawią nasz Ruch. Następne rekolekcje na Filipinach (być może oazy) planowane są latem przyszłego roku.

Jako małżeństwa z Domowego Kościoła oraz członkowie Ruchu Światło-Życie pragniemy otoczyć modlitwą każdy dzień misji Agaty i Krzysztofa. W tym celu zapraszamy Was do zadeklarowania swojego daru modlitwy w konkretnym dniu misji poprzez wpisanie swojego imienia (może być też nazwisko) przy konkretnej dacie. Aby złożyć taką deklarację, zapraszamy na stronę:
http://www.poznan.oaza.pl/2020akjFilipiny

Oprócz tego pięć osób z Filipin przyjedzie do Polski, aby przeżyć oazę II stopnia – będą uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez naszą archidiecezję.

Prosimy o wsparcie dzieła budowy Ruchu Światło-Życie na Filipinach. Potrzeby obejmują koszty przejazdu osób z Polski na Filipiny oraz połowę kosztów przejazdu i pobytu na rekolekcjach w Polsce osób z Filipin (drugą połowę opłacają uczestnicy z Filipin). Całość kosztów ocenia się na około 50 tys. zł
Wpłata można dokonywać na konto:
40 1240 1574 1111 0010 9064 7764
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
ul. ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko
z dopiskiem: „Cele statutowe – FILIPINY”
(wpłaty można odliczyć od podatku jako darowiznę)

 

Zachęcamy i dziękujemy.