Zapisy na rekolekcje dzieci i młodzieży

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szczegółowe informacje o rekolekcjach można uzyskać w godzinach dyżurów w Diakonii Słowa (Poznań, ul. Stolarska 7). Diakonia Słowa jest czynna we wtorki (17:30-19:00) i dodatkowo od 8 maja w czwartki (15:30-17:00).

Informacje można uzyskać także pod numerem tel. 698 807 545 lub 692 938 117  oraz pod adresem e-mail:

Zgłoszenia można składać od 11 marca ale nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz.

Po zaakceptowaniu zgłoszenia na wskazny adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie z dalszymi instrukcjami. Zgłaszający się otrzymuje wygenerowaną kartę uczestnictwa, którą należy wydrukować (dwustronnie) i uzupełnić pozostałe informacje. Przy zgłoszeniu wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 200 zł. Reszta płatności musi być dokonana najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.

Na listę uczestników będą wpisywane osoby, które złożyły zgłoszenie (papierowo lub elektronicznie) i wpłaciły zaliczkę. Fakt wpisania na listę będzie potwierdzony wiadomością e-mail. W razie braku miejsc obowiązuje kolejnośc wpisania na listę.

W razie trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość dofinansowania z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Prośbę o pomoc potwierdzoną przez księdza proboszcza parafii dołącza się w wersji papierowej do zgłoszenia na specjalnym formularzu. Wniosek można złożyć w diakonii słowa w godzinach dyżurów lub przesłac na adres: Diakonia Oaz Rekolekcyjnych, ul. Wagi 12/3, 61-244 POZNAŃ.