Dzień skupienia rejonu Jeżyce – Kiekrz

Dnia 11 listopada 2010 roku w Domu Rekolekcyjnym Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Morasku odbył się Dzień Skupienia rejonu Jeżyce-Kiekrz.
Wspólnotowe spotkanie miało na celu otworzyć serca przybyłych na Słowo Boże i opierało się na tegorocznym temacie: „Słuchać Pana”. Do tego właśnie hasła nawiązywała głoszona przez Ks. Piotra Mańczaka – moderatora rejonowego, nauka w czasie jutrzni i konferencji.
Rozmowa ewangeliczna w grupach była okazją do zastanowienia się nad osobistym zaangażowaniem w życie na służbę Bożą, na rozpoznawaniu w swoim życiu woli Bożej czy wsłuchiwaniu się w wołanie o potrzebę służby, diakonii. Wnioski i przemyślenia z powyższego spotkania można było powierzyć i oddać Panu podczas Namiotu Spotkania.
Punktem kulminacyjnym była Eucharystia, w czasie której kazanie wygłosił ks. Kamil Kudełko SAC opierając się na słowach: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha" (1 Sm 3,9).
Całość spotkania zakończył obiad oraz wspólnotowa agapa, na której nie zabrakło rogali świętomarcińskich.
Magda i Damian