Zwycięstwo Życia nad śmiercią

Zwycięstwo Życia nad śmiercią

W dniach 21-24 kwietnia 2011 r. uczestniczyliśmy w Triduum Paschalnym, zorganizowanym przez Domowy Kościół archidiecezji poznańskiej w Sikorzu koło Płocka. Cieszymy się, że jako rodzina mogliśmy przeżyć te wyjątkowe święta blisko Jezusa. Razem z nami przyjechały córki: Zosia (7 lat) i Agnieszka (2 lata), które bawiły się pod okiem doświadczonych opiekunów. Dla nas był to czas odpoczynku w Panu Jezusie. Bardzo ważna była w tych dniach indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Prowadzącym te rekolekcje – Kasi i Pawłowi Maciejewskim i ks. Tomaszowi Opalińskiemu udało się zbudować atmosferę uczty w Wielki Czwartek, co było dla nas radosnym doświadczeniem. Jednak udział w liturgii wielkoczwartkowej, oprócz ucztowania, przypominał, że zaraz będziemy uczestniczyć w wielkim bólu. Doświadczyliśmy radości Ostatniej Wieczerzy, po której zaraz pojawiło się cierpienie.

Razem z diakonią muzyczną cała nasza wspólnota przygotowywała liturgiczne śpiewy. Zwróciliśmy uwagę, że śpiew może bardzo głęboko odzwierciedlać emocje, ból, cierpienie i radość. Przykładem była Pasja, którą śpiewaliśmy w Wielki Piątek.

Wielka Sobota była czasem oczekiwania na święto Zmartwychwstania. Ciekawym doświadczeniem tego dnia było nabożeństwo dotyczące naszych imion. Przypominaliśmy sobie zasługi naszych patronów i za ich wstawiennictwem modliliśmy się o Boże błogosławieństwo. Liturgia Wielkanocna pozwoliła całym sercem świętować zwycięstwo Życia nad śmiercią. Dziękujemy Bogu za ten czas.

Beata i Szymon Puławscy z dziećmi