Oaza Dorosłych – Luboń 2014

Podczas oazy pozwoliłeś› mi Panie na nowo uwierzyć. Słuchałam Cię codziennie, a Ty przychodził‚eś› pod postacią chleba i wina, w Eucharystii, na nowo odkrytej i uwielbionej. Pozwoliłeś› mi Panie wyjść z mojej jaskini. Idę jeszcze nieporadnie, upadam, ale Ty mnie podnosisz…. Wierzę, że Jesteś i że wynagradzasz wszystkich, którzy Cię szukają. Dziękuję™ ojcu Sebastianowi, Magdzie i wszystkim uczestnikom Oazy Dorosł‚ych w Luboniu za pełne Bożej mił‚oś›ci towarzyszenie w szukaniu Ciebie.

Bogu niech będą… dzię™ki !!!

Arleta