Powakacyjny Dzień Wspólnoty

20140906UlotkaPDW

20140906UlotkaPDWZa nami szczególny czas ł‚aski, jakim niewą…tpliwie są… rekolekcje letnie, bo jest to czas intensywnego szukania Pana Boga, przebywania z Nim, umacniania wiary, budowania wspólnoty.

W sobotę 6 wrześ›nia spotykamy się™ na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty – Pielgrzymce Ruchu Śšwiatł‚o-Życie, która odbę™dzie się™ w Poznaniu w parafii Nawiedzenia Najś›wię™tszej Maryi Panny na os. Bohaterów II Wojny Śšwiatowej 88.

Bę™dzie to okazja, żeby podzielić‡ się™ przeżyciami minionego czasu, spotkać‡ z tymi, z którymi byliś›my na rekolekcjach, jak również szansa na znalezienie grupy formacyjnej na cał‚y najbliższy rok.

Plan naszego spotkania:

10:00 Zawią…zanie Wspólnoty
10:30 Przedstawienie oaz
11:15 Czas śšwiadectwa
12:15 Ogłoszenia
12:30 Przygotowanie Eucharystii
12:45 Eucharystia
14:15 Agapa
15:00 Zakoń„czenie


Większy widok mapy