Oaza Nowego Życia II stopnia 2019

Oaza Nowego Życia II°
16 lipca – 1 sierpnia 2019 r
Lipnica Wielka (Podhale)
wspólny wyjazd na rekolekcje i powrót do Poznania
koszt uczestnictwa: 1049 zł* (plus koszty dojazdu)
Formularz zgłoszeniowy

Oaza Nowego Życia II° stanowi podsumowanie pierwszego roku formacji deuterokatechumenalnej. Ukazuje ona podstawowy cel formacji: świadomą i zaangażowaną odnowę Przymierza z Bogiem zawartego w sakramencie chrztu. Rozważania podejmowane podczas rekolekcji koncentrują się na odkryciu obecności paschalnej Tajemnicy Chrystusa w sakramentach Kościoła oraz odkryciu drogi stałego wychodzenia z niewoli grzechu ku doskonałej realizacji ideału Nowego Człowieka. Oba nurty wychodzą z rozważania Exodusu – Wyjścia Izraela z Egiptu.
Kulminacyjnym przeżyciem ONŻ II o jest celebracja Misterium Paschalnego. Uczestnik ma wówczas odkryć swoje egzystencjalne włączenie się w tajemnicę paschalną Chrystusa i przyjąć konsekwencje tego faktu, to znaczy zobaczyć swoje życie jako nieustanny Exodus, dokonując się w stałej współpracy z Boskim Mistrzem.

Program Oazy Nowego Życia przewiduje m.in. codzienną modlitwę, przeżywanie Eucharystii, wspólne śpiewy, spotkania w małej grupie, pogodny wieczór, wyprawy odkrywcze, Namiot Spotkania i  Szkołę Modlitwy.

Lipnica Wielka to miejscowość położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, u podnóża Babiej Góry.

Zasady zgłoszeń
Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 788 773 725 (Stanisław) i 509 960 236 lub 512 932 410 (Iwona). Można też pisać na adres: lub

Oaza nie jest kolonią, obozem czy inną formą wypoczynku dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim przeżyciowymi rekolekcjami realizowanymi według charyzmatu Ruchu Światło-Życie powierzonego Sł. Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu dla odnowy Kościoła.