Oaza Nowego Życia III stopnia 2021

Oaza Nowego Życia III°
6 sierpnia – 22 sierpnia 2021 r
Lublin

Formularz zgłoszeniowy

Na Oazę Nowego Życia III stopnia zaproszeni są uczestnicy, którzy przeżyli ONŻ II stopnia i uczestniczyli w formacji II roku deuterokatechumenatu. Program oazy daje możliwość przeżycia misterium Kościoła jako wspólnoty wspólnot i doświadczenia jego bogactwa. Oaza Nowego Życia III stopnia ma też ukazywać perspektywę dojrzałego życia chrześcijańskiego, które przejawia się między innymi w twórczym zaangażowaniu się w życie i misję Kościoła (diakonia). Odkrycie i przeżycie Kościoła dokonuje się na drodze pięciu znaków: Maryi, Matki Kościoła, Świątyni, Piotra Opoki, Małej wspólnoty, Kościoła żyjącego.

Zasady zgłoszeń
Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 514 644 631 (Iwona) lub 737 657 145 (Stanisław). Jeśli nie uzyskasz połączenia, wyślij wiadomość sms – na pewno oddzwonimy. Można też pisać na adres:  lub 

Oaza nie jest kolonią, obozem czy inną formą wypoczynku dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim przeżyciowymi rekolekcjami realizowanymi według charyzmatu Ruchu Światło-Życie powierzonego Sł. Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu dla odnowy Kościoła.