ks. Fr. Blachnicki w „Przewodniku Katolickim”

W „Przewodniku Katolickim” przez cztery kolejne numery będzie się
ukazywał cykl artykułów przedstawiający główne myśli Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka  Blachnickiego.
Początek w numerze na najbliższą niedzielę. Pierwszy artykuł nosi tytuł
„Życie splecione za światłem”.