Oaza Nowego Życia II stopnia 2022

Oaza Nowego Życia II°
28 czerwca- 14 lipca 2022 r
Rozdziele (Beskid Wyspowy)
wspólny wyjazd na rekolekcje i powrót do Poznania

Formularz zgłoszeniowy

Oaza Nowego Życia II° stanowi podsumowanie pierwszego roku formacji deuterokatechumenalnej. Ukazuje ona podstawowy cel formacji: świadomą i zaangażowaną odnowę Przymierza z Bogiem zawartego w sakramencie chrztu. Rozważania podejmowane podczas rekolekcji koncentrują się na odkryciu obecności paschalnej Tajemnicy Chrystusa w sakramentach Kościoła oraz odkryciu drogi stałego wychodzenia z niewoli grzechu ku doskonałej realizacji ideału Nowego Człowieka. Oba nurty wychodzą z rozważania Exodusu – Wyjścia Izraela z Egiptu.
Kulminacyjnym przeżyciem ONŻ II o jest celebracja Misterium Paschalnego. Uczestnik ma wówczas odkryć swoje egzystencjalne włączenie się w tajemnicę paschalną Chrystusa i przyjąć konsekwencje tego faktu, to znaczy zobaczyć swoje życie jako nieustanny Exodus, dokonując się w stałej współpracy z Boskim Mistrzem.

Program Oazy Nowego Życia przewiduje m.in. codzienną modlitwę, przeżywanie Eucharystii, wspólne śpiewy, spotkania w małej grupie, pogodny wieczór, wyprawy odkrywcze, Namiot Spotkania i  Szkołę Modlitwy.

Rozdziele to wieś położona w Beskidzie Wyspowym na przełęczy Rozdziele oraz w dolinach spływających spod niej w przeciwne strony potoków Rozdzielec i Trzciański Potok. Administracyjnie należy do województwa małopolskiego, powiatu bocheńskiego.

Zasady zgłoszeń
Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 881731787 lub 881731785. Jeśli nie uzyskasz połączenia, wyślij wiadomość sms – na pewno oddzwonimy. Można też pisać na adres:  lub 

Oaza nie jest kolonią, obozem czy inną formą wypoczynku dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim przeżyciowymi rekolekcjami realizowanymi według charyzmatu Ruchu Światło-Życie powierzonego Sł. Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu dla odnowy Kościoła.