Oaza Nowego Życia III stopnia 2022

Oaza Nowego Życia III°
15 – 31 lipiec 2022 r
Lublin

Formularz zgłoszeniowy

Na Oazę Nowego Życia III stopnia zaproszeni są uczestnicy, którzy przeżyli ONŻ II stopnia i uczestniczyli w formacji II roku deuterokatechumenatu. Program oazy daje możliwość przeżycia misterium Kościoła jako wspólnoty wspólnot i doświadczenia jego bogactwa. Oaza Nowego Życia III stopnia ma też ukazywać perspektywę dojrzałego życia chrześcijańskiego, które przejawia się między innymi w twórczym zaangażowaniu się w życie i misję Kościoła (diakonia). Odkrycie i przeżycie Kościoła dokonuje się na drodze pięciu znaków: Maryi, Matki Kościoła, Świątyni, Piotra Opoki, Małej wspólnoty, Kościoła żyjącego.

Zasady zgłoszeń
Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 881731787 lub 881731785. Jeśli nie uzyskasz połączenia, wyślij wiadomość sms – na pewno oddzwonimy. Można też pisać na adres:  lub 

Oaza nie jest kolonią, obozem czy inną formą wypoczynku dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim przeżyciowymi rekolekcjami realizowanymi według charyzmatu Ruchu Światło-Życie powierzonego Sł. Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu dla odnowy Kościoła.