Oaza Nowej Drogi II stopnia 2017

Oaza Nowej Drogi II°
15 – 31 lipca 2017 r
Lipinki, Pogórze Karpackie
koszt uczestnictwa: 899 zł* (plus koszty dojazdu)
wspólny dojazd do Lipinek i powrót do Poznania

Zgłoszenia na oazy
Zasady zgłoszeń

Nazwa „Oaza Nowej Drogi” określa etap formacji przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej i nawiązuje do takich biblijnych pojęć, jak: „nowe życie” i „nowy człowiek” oraz do terminu: „droga” – którym określano chrześcijaństwo w czasach apostolskich.

Oaza Nowej Drogi II stopnia jest formą przeżyciowych rekolekcji zamkniętych dla młodziezy w wieku od lat 13. Program podejmuje zagadnienia dialogu i spotkania – hasło „ty” – omawia specyfikę relacji człowieka do poszczególnych Osób Trójcy Świętej, do Matki Bożej oraz do rodziców. W szczególny sposób program koncentruje uwagę uczestników na relacjach międzyosobowych, stanowiących ważny i nieodłączny aspekt życia każdego człowieka.
Program Oazy Nowej Drogi przewiduje m.in. codzienną modlitwę, przeżywanie Eucharystii, wspólne śpiewy, spotkania w małej grupie, zdobywanie sprawności, pogodny wieczór, wyprawy odkrywcze i poznawcze.

Lipinki to miejscowość położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w środkowej części Pogórza Karpackiego. Najciekawszymi obiektami turystycznymi znajdującymi się na terenie Gminy Lipinki są obiekty sakralne (cerkwie prawosławne i łemkowskie), pola naftowe, cmentarze wojenne.

Dom rekolekcyjny w Lipinkach

Zgłoszenia na oazy
Zasady zgłoszeń

Oaza nie jest kolonią, obozem czy inną formą wypoczynku dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim przeżyciowymi rekolekcjami realizowanymi według charyzmatu Ruchu Światło-Życie powierzonego Sł. Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu dla odnowy Kościoła.

* Cena obowiązuje przy zgłoszeniu do końca maja. Po tym terminie koszt wzrasta o 30 zł.